کاشان
03155441700
بازدید سردار فدا از قرارگاه های جهادی کاشان

بازدید سردار فدا از قرارگاه های جهادی کاشان

سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) طی سفری یکروزه به شهرستان کاشان با حضور در قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی این شهرستان در جریان فعالیت ها واقدامات این نهاد های مردمی قرار گرفت.
بازدید از از قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی حضرت علی اکبر(ع) و قرارگاه جهادی و خدمات اجتماعی  منجی موعود از جمله بازدید های این سفر یکروزه بود که در جریان برنامه ها و خدمات این قرارگاه ها قرار گرفت.
قرارگاه جهادی و خدمات اجتماعی حضرت علی اکبر (ع) با توجه به اقدامات صورت گرفته در راستای رزمایش کمک مومنانه مبلغی به عنوان مساعدت مالی به این قرارگاه تخصیص یافت تا با توجه به تداوم رزمایش کمک مومنانه در شهرستان کاشان از این مساعدت مالی استفاده و بهره برداری کند.
قرارگاه جهادی و خدمات اجتماعی منجی موعود(عج) شهرستان کاشان نیز با اقدامات صورت گرفته در راستای اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار 20 چرخ خیاطی را در کارگاه خیاطی تهیه و 25 نفر از زنان سرپرست خانوار در این کارگاه مشغول به کار هستند.
این کارگاه خیاطی در دو شیفت صبح و بعد از ظهر فعال است و زنان سرپرست خانوار مشغول به کار در این کارگاه سفارش ها به این مرکز از تهران را انجام داده و مراکز مورد نظر ارسال می کنند و سردار مجتبی فدا نیز از این قرارگاه و کارگاه بازدید کرد.
طی بازدید صورت گرفته از این کارگاه با توجه به فعالیت خوب این کارگاه خیاطی و در راستای گسترش کار و تحت پوشش هرچه بیشتر زنان سرپرست خانوار در کاشان مقرر شد چند دستگاه چرخ خیاطی نیز با مساعدت سپاه به این کارگاه تخصیص پیدا کند و وام اشتغالزایی نیز برای این واحد تولیدی در نظر گرفته شد.

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *