کاشان
03155441700

شماره کارت واریز وجه

لطفا در مرحله واریز وجه در قسمت توضیحات نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

۵۰۴۱۷۲۷۰۱۰۴۳۴۸۸۲

پس از واریز وجه(50هزارتومان) اسکرین فیش را نگه دارید. در مراحل ثبت نام باید فیش واریزی را بارگزاری نمایید